Dự thảo lần 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ đang được tổ chức thẩm định.

Theo dự thảo, nhà ở công vụ thuộc sở hữu của Đảng (do Văn phòng Trung ương Đảng quản lý) thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Trường hợp một người đồng thời đảm nhận nhiều chức danh có đủ điều kiện được bố trí cho thuê nhà ở công vụ thì áp dụng bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo chức danh cao nhất.

Tiêu chuẩn nhà ở công vụ với các chức danh lãnh đạo ở Trung ương

Dự thảo quyết định đề xuất chi tiết về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

Cụ thể, đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội bố trí cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo nhu cầu sử dụng, điều kiện công tác và yêu cầu an ninh, bảo vệ theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư, , Ủy viên Ban Bí thư được bố trí cho thuê biệt thự công vụ, đảm bảo yêu cầu, bao gồm: Diện tích đất khuôn viên 450-500m2; định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 350 triệu đồng (không gắn liền với nhà ở công vụ).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ được bố trí cho thuê biệt thự công vụ đảm bảo diện tích đất khuôn viên từ 350m2 đến dưới 450m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất không gắn liền với nhà ở công vụ là 300 triệu đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà ở liền kề diện tích đất 200-250m2; căn hộ chung cư có diện tích sử dụng 145-160m2 đảm bảo yêu cầu theo quy định. Định mức tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng.

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (trừ chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý), nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, nhân tài có đóng góp quan trọng cho quốc gia được cấp có thẩm quyền công nhận được bố trí cho thuê căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100m2 đến dưới 145m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 200 triệu đồng.From: web game casino

Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Cục trưởng và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 65m2 đến dưới 100m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh được ở nhà công vụ như thế nào?

(cơ quan chủ trì soạn thảo) đề xuất quy định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà ở liền kề có diện tích đất 200-250m2; căn hộ chung cư có diện tích sử dụng 145-160m2 đảm bảo yêu cầu; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất khoảng 250 triệu đồng.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, nhân tài có đóng góp quan trọng cho quốc gia được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật và tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà ở liền kề có diện tích đất 120-150m2; căn hộ chung cư từ 100m2 đến dưới 145m2 đảm bảo yêu cầu.

Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư từ 80m2 đến dưới 100m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư từ 60m2 đến dưới 80m2; trang thiết bị nội thất khoảng 120 triệu đồng.

Vì sao không quy định số lượng thành viên gia đình?

Góp ý vào dự thảo, Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ hơn nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ trong trường hợp người thuê nhà ở công vụ cùng các thành viên gia đình.

Bộ Xây dựng nhận thấy, tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ của từng nhóm chức danh đã có khoảng chênh khá nhiều từ diện tích nhỏ nhất đến lớn nhất, nên tùy tình hình thực tế và nhu cầu có thể bố trí cho phù hợp.

“Trường hợp quy định số lượng thành viên trong gia đình thì khó quản lý được, khi cộng thêm diện tích của thành viên gia đình thì sẽ trùng lặp với tiêu chuẩn của nhóm chức danh cao hơnFrom: web game casino. Do đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo”, Bộ Xây dựng lý giải.

By admin