เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ "รองรับการเลือกตั้ง"

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เผยว่า MEA ดูแลความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานที่จัดการลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลว…