“สมาคมจักรยาน” จัดอบรมผู้ตัดสินประเภทถนน ปั้น “เปาไทย” ไปสู่ระดับโลก

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (เอซีเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพ ประเภทถนน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน “Basic National Road Commissaire Course” ที่โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.คคำพูดจาก