เสร็จสมบูรณ์! นำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมบำรุงถนนสาย อย.2039 ‘อยุธยา’

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ดำเนินโครงการทดลองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ที่มีส่วนผสมขยะพลาสติก จากปัญหาขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยาก

ทช. จึงได้มีการทดลองในโคร…