เริ่มแล้ว! เกณฑ์ใหม่ตรวจควันดำไม่เกิน 30% ลดฝุ่นพิษ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดกา…