นักจิตวิทยาเผย 11 สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นั้นจะยั่งยืนมั้ย

นักจิตวิทยาเผย 11 สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นั้นจะยั่งยืนมั้ย

บอร์ด ความรัก,นักจิตวิทยาเผยสัญญาณที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นั้นจะยั่งยืนมั้ย ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย NIXAนักจิตวิทยาเผย 11 สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นั้นจะยั่งยืนมั้ยความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งบางครั้งนอกจากความรู้สึกและความถูกต้อง เรื่องของจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ควรนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เราได้พบกับความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน 10 สัญญาณ ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยืนยาวและจริงจัง โดยนักจิตวิทยา Gleb Tsipursky, Ph.D.การแสดงออกในสถานการณ์ตึงเครียดถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความตึงเครียด ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผลัดกันเป็นผู้ปลอบใจและพยายามทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงกว่าเดิมวิธีคิดทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับ เข้าใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่จ้องแต่จะเอาชนะหรือเป็นผู้กุมอำนาจร้องขอมนุษย์เราไม่อาจเข้าใจความคิดของคนอื่นได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นถ้าอยากให้ความรักยั่งยืนและไร้อุปสรรค ก็ต้องเปิดใจและกล้าที่จะบอกอีกฝ่ายว่าเราต้องการอะไร ชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไรพื้นที่ส่วนตัวความรักคือการแบ่งปันพื้นที่และช่วงเวลาดีๆ ให้แก่กัน ไม่ใช่การพยายามทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตจนอาจนำไปสู่ความเครียดหรือความอึดอัดใจวางแผนชีวิตเมื่อตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว ก็ต้องหาหนทางที่จะเดินไปด้วยกันได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่แค่ทางที่ดีที่สุดของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวปล่อยให้อีกฝ่ายมีสังคมบ้างคู่รักไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลา ควรปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลาได้ใช้ชีวิตหรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ จากนั้นจึงค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งความสัมพันธ์กับครอบครัวการสานสัมพันธ์กับญาติหรือครอบครัวของคนรักไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน แต่คนที่จริงใจและต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็ไม่ควรแสดงออกถึงการดูถูก ต่อต้าน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อครอบครัวของอีกฝ่ายทะเลาะกันอย่างมีเหตุผลความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่ทะเลาะกันเลย แต่เก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้ เพราะเมื่อถึงวันหนึ่งก็จะทนไม่ได้และระเบิดออกมา แต่ควรโต้เถียงกันอย่างมีเหตุผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายินดีกับความสำเร็จคนรักที่ดีย่อมเป็นกำลังใจให้แก่กัน ไม่ใช่คอยบั่นทอนจิตใจหรือดูถูกเหยียดหยามอีกฝ่ายประนีประนอมบางครั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรมองข้ามไป และตกลงกันใหม่เพื่อให้ได้ทางออกที่ถูกใจทุกฝ่ายความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จคือความสัมพันธ์ที่คนสองคนพยายามด้วยกัน ไม่ใช่ทำเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอใจ