2-3 วันนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาคุย ก่อเกิดมิตรภาพ นี่ล่ะคือสิ่งสวยงาม

2-3 วันนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาคุย ก่อเกิดมิตรภาพ นี่ล่ะคือสิ่งสวยงาม

บอร์ด ความรัก,วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาคุยก่อเกิดมิตรภาพนี่ล่ะคือสิ่งสวยงาม ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ขุนหื่นหมื่นสัมพันธ์2-3 วันนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มาคุย ก่อเกิดมิตรภาพ นี่ล่ะคือสิ่งสวยงาม