เริ่มต้นทริปในฝันที่เมื่องนี้ "สตราสบวร์ก Strasbourg" ประเทศฝรั่งเศส

เริ่มต้นทริปในฝันที่เมื่องนี้ "สตราสบวร์ก Strasbourg" ประเทศฝรั่งเศส

บอร์ด ความรัก,เริ่มต้นทริปในฝันที่เมื่องนี้quotสตราสบวร์กStrasbourgquotประเทศฝรั่งเศส ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลเริ่มต้นทริปในฝันที่เมื่องนี้ "สตราสบวร์ก Strasbourg" ประเทศฝรั่งเศสเมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส Alsace แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญของยุโรป เช่น สภายุโรป องค์กรสิทธิมนุษยชน และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม อ้อ..ที่นี่ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยดังอีกด้วย เกอร์เธ Goethe ก็เคยศึกษาที่นี่สตราสบวร์ก Strasbourg เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส Alsace แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญของยุโรป เช่น สภายุโรป องค์กรสิทธิมนุษยชน และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม อ้อ..ที่นี่ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยดังอีกด้วย เกอร์เธ Goethe ก็เคยศึกษาที่นี่เมือง สตราสบวร์ก Starsbourg เมืองหลวงของ แคว้นอัลซาส มีความสำคัญทางด้านการหล่อหลอมวัฒนธรรมท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจอย่างเยอรมนีและฝรั่งเศสกว่า 400 ปี จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิเศษ สัมผัสจากตัวบ้านที่ทำจากไม้ซุงอันแข็งแกร่งที่จัดวางเป็นลวดลายที่สื่อความหมาย ตัวบ้านทาสีสวย ตกแต่งกรอบไม้ที่หน้าต่างด้วยการปลูกดอกไม้หลากสี คงความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบฉบับ แถมโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ ด้วยมีแม่น้ำไรน์ เป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าเชื่อมยุโรป เหนือ กลางและใต้ เข้าด้วยกันอาคารศุลกากรหลังเก่า L’ Ancienne Douaneอนุสาวรีย์กูเทนเบอร์ก Place GlutenbergLa Maison Kammerzell บ้านที่สวยที่สุดของเมืองนี้ สร้างโดย นาย Martin Braun พ่อค้าขายเนยแข็ง ในศตวรรษที่ 16 และต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าของเป็น นาย Philippe Kammerzell พ่อค้าผูร่ำรวย กลางศตวรรษที่ 19 ตอนนี้บ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านอาหารแต่ก็ยังบำรุงรักษาตัวบ้านได้อย่างดีเยี่ยมLa Maison Kammerzellมหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งสตราสบวร์ก สลักด้วยหินทรายสีชมพูงดงาม ภายในมีกระจกสีที่สวยมากๆ และ มีนาฬิกาดาราศาสตร์ให้ได้ชื่นชม (11th to 15th Century) เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตก มีเอกลักษณืที่มียอดมหาวิหารข้างเดียว เนื่องจากในครั้งแรก สร้างแล้วตัวโบสถ์ใหญ่นี้ เกิดทรุด จึงต้องระงับการสร้างอีกยอดไป เป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งสตราสบวร์กนาฬิกาดาราศาสตร์ ในมหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งสตราสบวร์กPlace Kleber มีตึกรามบ้านช่องที่สวยงาม