ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ดำเนินโครงการทดลองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ที่มีส่วนผสมขยะพลาสติก จากปัญหาขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยาก

ทช. จึงได้มีการทดลองในโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย อย.2039 แยก ทล.33-บ้านไก่จ้น อ.ภาชี อ.ท่าเรือ และ อ.หนองแค จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการสร้างถนน พร้อมติดตามพฤติกรรม และสมรรถนะทางวิศวกรรมในการพัฒนาผิวทางชนิดดังกล่าว

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นทาง และไหล่ทางเดิมด้วยวิธี Cement Stabilized In – Place และปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตผสมขยะพลาสติก โดยใช้ขยะพลาสติกจำนวน 5 ตัน ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร (กม.) ช่วง กม.ที่ 10+100 ถึง กม.ที่ 15+200 ระยะทาง 5.1 กมคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. งบประมาณ 21 ล้านบาท คำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น

สำหรับโครงการทดลองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตที่มีส่วนผสมจากขยะพลาสติก ทช. ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3026 แยก ทล.305-บ้านหนองแค อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ระยะทาง 0.279 กม. 2.ถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.1002 แยก ทล.1-บ้านสองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง 1.525 กม. และ 3.ถนนทางหลวงชนบทสาย สบ.3050 แยก ทล.362-บ้านปากบาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ระยะทาง 1.905 กม.

นอกจากนี้ จะช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวจะเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกกับผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตในสภาพแวดล้อม และสภาพการจราจรเดียวกัน เพื่อวิจัย และพัฒนางาน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมผิวถนนที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้

ทั้งนี้จะช่วยให้ขยะพลาสติกที่ไม่สามารถกำจัดได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนได้เป็นอย่างดี รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคตยิ่งขึ้น

By admin