เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 ว่า กทพ. ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 5 สายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.65 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ม.ค.66 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 65 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 66 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพฯ 6 จุด ดังนี้ ด่านฯ ขาออกเมือง (29 ธ.ค. 65-1 ม.ค. 66) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี  ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ระหว่างเวลา 07.00-21.00 น. และด่านฯ ขาเข้าเมือง (2-4 ม.ค. 66) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1  ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างเวลา 07.00-21.00 น. 

นายสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 65-ถึงวันที่ 4 ม.ค. 66 เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษ และอุบัติเหตุต่างๆ

พร้อมกันนี้ได้จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยกพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง และเฝ้าระวังในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว รวมทั้งจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ ประชาชื่น ในวันที่ 30 ธ.ค. 65-1 ม.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66 เวลา 20.00-24.00 น. เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิด การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อย และควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายสุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจร และแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ “EXAT Call Center หมายเลข 1543” พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน Application “EXAT Portal” หรือ “LINE @exatsociety” ตลอด 24 ชั่วโมงได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย.

By admin