นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน ส.ค.65 จัดทำโดยสมาคมฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีผู้ประกอบการที่พักแรมตอบแบบสำรวจ 106 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-24 ส.ค. 65 พบว่า อัตราการเข้าพักของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคใต้และภาคตะวันออก ส่วนหนึ่งจากธุรกิจโรงแรมทยอยกลับมาเปิดตามปกติและแข่งขันกันมากขึ้น

ส่วนอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเดือน ส.ค.65 เพิ่มขึ้น 48% จากเดือนก่อนอยู่ที่ 45% ตามการยกเลิกลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาสมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป และขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย อีก 1.5 ล้านสิทธิใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน ก.ยคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. 65 อยู่ที่ 40-45% ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเข้ามาต่อเนื่องอาจทำให้อัตราการเข้าพักดีกว่าที่คาดการณ์

สำหรับลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าชาวไทย แต่มีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้นสะท้อนจากโรงแรมที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า 50% ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่กลางปี 65 ทั้งนี้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้าพักส่วนใหญ่มาจากเอเชียและตะวันออกกลาง รองลงมาเป็นยุโรปตะวันตก นอกจากนี้ผู้ประกอบการฯ มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงกดดันกำลังซื้อถึง 62% และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาน้อยกว่าคาด 61% เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการกังวลมากที่สุด

ส่วนประเด็นรองลงมาคือ การขาดแคลนแรงงาน (43%) ตามมาด้วยการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่อาจกระทบกิจกรรมนอกบ้านให้ลดลง (40%) ที่อาจกระทบการฟื้นตัวของธุรกิจในระยะข้างหน้า ขณะที่ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงค่อนข้างต่ำ เนื่องจากมีแนวโน้มติดได้ยากกว่า และจำนวนผู้ติดเชื้อในไทยยังน้อย เช่นเดียวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีน-ไต้หวัน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้ามาในประเทศคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

นางมาริสา กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือที่โรงแรมส่วนใหญ่ต้องการจากภาครัฐ คือ มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ขยายเวลาการพักชำระหนี้เดิม ขยายวงเงินสินเชื่อฟื้นฟู และเร่งรัดเงินสินเชื่อเดิม เพื่อกลับมาลงทุนต่อจากที่หยุดก่อสร้างในช่วงโควิด, มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยที่มีต้นทุนในการประกอบธุรกิจปรับตัวสูงขึ้น 20-30%, มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อกระจายรายได้และนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง

และสนับสนุนให้ไทยเป็นวอเคชันหรือทำงานด้วยเที่ยวด้วยควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาทักษะพนักงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำหน้าที่หลากหลายขึ้นในโรงแรมเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลน รวมถึงเร่งรัดโครงการก่อสร้างต่าง ๆ และจัดระเบียบร้านค้าและรถโดยสารในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี ขณะที่มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น เพิ่มวันหยุดยาว และสัมมนาในประเทศยังมีความจำเป็น

By admin